BİGG Erciyes Başlıyor!

TÜBİTAK, girişimcilere 200.000TL hibe vererek teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin prototipe dönüştürülmesinde destek sağlamaktadır.

Erciyes Teknopark A.Ş., TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Desteği Programı birinci aşama resmi uygulayıcı kuruluşu olarak BİGG Erciyes Programını yürütmektedir.

Erciyes Teknopark A.Ş. 2005 yılından itibaren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi olarak faaliyetlerini yürütmektedir.  Teknopark bünyesinde bulunan 270+ şirket, teknoloji ve yenilik geliştirerek ekonomiye katkı sunmaktadır.

BİGG Erciyes Programı, iş fikirlerini toplama, olgunlaştırma, iş planlarını hazırlama, TÜBİTAK’a iletme ve 200.000TL hibe desteği sonrası şirketleşme süreçlerinde çeşitli hizmetler sunmaktadır

Kimler Başvurabilir?

Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci ya da mezunlar;

  • Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşama kapsamında destek almamış
  • Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış kişiler

BİGG Erciyes programına başvurabilirler.

Hizmetler çevrimiçi ortamda sağlanacaktır. Türkiye’nin her yerinden başvurular kabul edilmektedir.

BİGG Erciyes Programı
  • 2015 yılından itibaren sahip olunan bilgi ve deneyimlerin kullanılarak daha fazla girişimci adayının TÜBİTAK tarafından desteklenmesini sağlamak için “Olgunlaştırma” ve “İyileştirme” aşamalarından oluşan yeni bir BİGG Erciyes programı hazırlanmıştır.
  • Olgunlaştırma” aşamasında adaylar BİGG programına özel hazırlanan eğitimleri alarak ve birebir yoğun mentor görüşmeleri yaparak iş fikirlerini teknolojik üstünlük ve ticarileşme potansiyeli açısından geliştirebileceklerdir.
  • İyileştirme” aşamasına geçildiğinde adaylara birebir destek vermek ve iş planlarını hazırlamak için “Lider Mentor” atamaları gerçekleştirilecektir. Bu süreç sonunda iş planları en ideal seviyeye çıkartılmış olacaktır.
Başvuru Toplama
Başvurular internet üzerinden toplanır.

Değerlendirme
Başvurular arasından teknoloji ve yenilik odaklı olan iş fikirleri seçilir.
Girişimcilik Kampı
Eğitimler ve mentor görüşmeleri ile iş fikirleri olgunlaştırılır.
İş Planı Hazırlama
İş planları hazırlanarak TÜBİTAK’a başvurular gerçekleştirilir.
İŞ FİKRİ ALANLARI

İleri İmalat ve Sanayi 4.0

Makine İmalat, Robotik, Otomasyon, IOT , Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Proses Teknolojileri, Malzeme/Kimya Teknolojileri vb.

İletişim ve Sayısallaşma

IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, İletişim, Eğitim, E-Sağlık, Büyük Veri, Sanal Gerçeklik, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Oyun, Oyunlaştırma, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme vb.

Akıllı Ulaşım

Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv vb.

Enerji ve Temiz Teknolojiler

Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre vb.

Sağlık ve İyi Yaşam

İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomedikal/Malzeme, Gıda Güvenliği, E-Sağlık, Medikal cihazlar vb.

Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme

Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı vb.

İŞ BİRLİKLERİ

Erciyes Teknopark
Address
Yıldırım Beyazıt Mahallesi. Aşık Veysel Bulvarı. Erciyes Teknopark
3. Bina 2. Kat Yönetim Ofisi Melikgazi/Kayseri
0352 224 81 12 / 330