İş Fikrini Ticarileştirmenin En Başarılı Yolu

2015 yılında TÜBİTAK 1512 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluşu olarak başlatılan BİGG Erciyes programı %80 başarı oranı ile 39 iş fikrinin ticarileşmesini sağlamıştır.

1512 Programı İşbirliği

1601-Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Program kapsamında açılan BİGG Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı değerlendirme süreci sonucunda Erciyes Teknopark A.Ş. ve Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği gerçekleştirmiştir.

BİGG Erciyes ve BİGG Marmara Programları 2020-2022 yılları arasında TÜBİTAK 1.Aşama faaliyetlerini birlikte yürütecektir.

İş Fikri Başvuruları

BİGG Erciyes Programına katılabilmek için bir iş fikri ile başvuru yapılması yeterlidir. 1 Eylül 2021 – 29 Ekim 2021 tarihleri arasından yapılan başvurular değerlendirilmeye alınacaktır.  Girişimci adaylara hızlı değer sunabilmek için iş fikri başvuruları anında değerlendirmeye alınacaktır. Başvuru yapan adaylar eğitim ve mentorluk hizmetlerinden erkenden yararlanmaya başlayacaklardır.

İş fikri başvuru tarihleri;

1 Eylül 2021 – 29 Ekim 2021

Değerlendirme Aşamaları

TÜBİTAK tarafından yapılacak 2. Aşama değerlendirme öncesi BİGG Erciyes programında adaylara üç aşamadan oluşan değerlendirme sistemi uygulanacaktır.

 

Ön Değerlendirme Aşaması

Bu aşamada jüri heyeti her bir başvuru formunu detaylıca okuyarak iş fikrinin BİGG programına uygunluğu değerlendirilecektir. İş fikrinin teknoloji ve yenilik içerip içermediği bu aşamada kontrol edilecektir. Seçilen başvurular Olgunlaştırma Programına dahil edilecektir.

 

Birebir Değerlendirme Aşaması

Olgunlaştırma Programı kapsamında adaylara eğitim ve mentorluk hizmetleri verilerek iş fikirlerinin daha geniş açıdan geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu sayede yeterli hazırlık yapamayan adayların bu aşamada elenmesinin önüne geçilecektir.

 

İş Planı Değerlendirme Aşaması

İyileştirme Programı kapsamında hazırlanan iş planları nitelikli şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı jüri heyeti tarafından incelenecektir. Nitelikli hazırlanan iş planıları seçilerek TÜBİTAK 2.Aşamaya gönderilecektir.

Mentor Görüşmeleri

BİGG Erciyes programına başvuran adaylar geniş bir mentor havuzuna erişmiş olacaklardır.

 

Teknik ve ticarileşme konularında uzmanlığa sahip mentorlar ile birlikte yürütülecek faaliyetler kapsamında iş fikri doğrulama çalışmaları, problem/çözüm uyumu, potansiyel müşteri ziyaretleri, ekip ve iş modeli oluşturma konularına ağırlık verilecektir.

 

Ön değerlendirme aşamasını geçen adaylara uygun mentor eşleştirmeleri yapılarak program boyunca düzenli mentor görüşmelerinin yapılması sağlanacaktır.

 

Potansiyel müşteri ziyaretleri ve doğrulama çalışmaları kapsamında mevcutta işbirliği içerisinde olunan kurum, kuruluş ve kişiler ile bağlantıya geçilerek adayların olası müşteriler ile görüşmeleri kolaylaştırılacaktır. Ziyaretlerden elde edinilen saha bilgileri jüri sunumuna aktarılacaktır.

Eğitimler

Süreçte adaylara girişimcilik temalı yedi ana başlıkta eğitimler verilerek teknoloji girişimciliği konularında ilerlemeleri sağlanacaktır.

Ana başlıklar;

 

 • Ar-Ge ve Yenilik Kavramı
 • İş Fikri Doğrulama
 • Patent Tarama
 • Hızlı Prototipleme
 • Kanvas İş Modeli
 • Etkili İş Fikri Sunumu
 • İş Planı Yazma
 • Melek Yatırımcı Görüşmeleri
 • Program ve Takvim
  Day 1
 • Genel Takvim
 • Değerlendirmeler
01 Eylül 2021 - 29 Ekim 2021
İş Fikri Başvuruları

İş fikri başvuruları web sitesi üzerinden alınmaktadır. İş fikrinizi kısaca anlatacağınız başvuru formunu doldurarak BİGG Erciyes programına başvurunuzu yapmış olacaksınız.

27 Eylül 2021 - 29 Ekim 2021
Ön Değerlendirme

Başvuru toplama sürecinin ardından iş fikirleri jüri heyeti tarafından okunarak değerlendirilecektir. Bu aşamada iş fikirlerinin BİGG programına uygunluğu yani teknoloji ve yenilik içerip içermediği kontrol edilecektir. Başvurular başvuru tarihinden itibaren en geç iki gün içerisinde değerlendirilecek, adaylara hızlı bir şekilde geri bildirim verilecektir.

01 Kasım 2021
Taahhütname ve Öğrenci Durum / Mezuniyet Belgelerinin Son Temin Tarihi

27 Eylül 2021 - 15 Kasım 2021
Çevrimiçi Eğitimler

Başvurular değerlendirildikten sonra adaylar beş ana başlıkta eğitim almak için Teknogirişim Sermayesi Desteğine özel olarak hazırlanmış video eğitim içeriklerine erişebilecektir.

 • Sunum hazırlama eğitimi
 • İş fikri doğrulama eğitimi
 • Prototip nasıl satılır eğitimi
 • Kanvas iş modeli eğitimi
 • İş planı yazma eğitimi

27 Eylül 2021 - 15 Kasım 2021
Mentor Görüşmeleri

Başvuru değerlendirmelerinin ardından hazırlanacak ilk sunumlar tarafımıza iletildiğinde mentor görüşmeleri gerçekleştirilecektir. Bu aşamada iş fikrilerinin olgunlaştırılması ve sunumların iyileştirilmesi için adaylara destek verilecektir.

15 Kasım 2021 - 16 Kasım 2021 - 17 Kasım 2021
İş Fikri Değerlendirme (Jüri Sunumları)

Girişimci adayları tarafından iş fikirleri jüri heyetine sunulacaktır. Sunum yapma 5 dakika, soru - cevap ise 3 dakika olacak şekilde toplamda 8 dakikalık bir süre içerisinde birebir değerlendirmeler gerçekleştirilecektir. Sunumlar çevrimiçi ortamda yapılacaktır.

18 Kasım 2021
Jüri Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

15 - 16 - 17 Kasım 2021 tarihinde jüri karşısında yapılacak sunumların değerlendirme sonuçları adaylara iletilecektir.

18 Kasım 2021 - 30 Aralık 2021
İş Planı Hazırlama Desteği

09 Aralık 2021 - 10 Aralık 2021
İş Planı Değerlendirme (Jüri Sunumları)

Olgunlaştırma ve İyileştirme programları sonunda hazırlanan iş planları jüri heyeti tarafından değerlendirilecektir.

11 Aralık 2021
Jüri Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

15 Aralık 2021 - 30 Aralık 2021
TÜBİTAK Prodis İşlemleri

03 Ocak 2022
Islak İmzalı Taahhütname ve Öğrenci Durum / Mezuniyet Belgelerinin Son Teslim Tarihi

Şubat - Mart 2022
TÜBİTAK Hakem Değerlendirme (Tahmini)

Jüri heyeti tarafından seçilen iş planları TÜBİTAK tarafından değerlendirilecektir. Girişimci adayları TÜBİTAK hakemlerine sunmak üzere iş fikirlerini ve iş planlarını anlatan 5 dakikalık bir video hazırlayıp gönderecektir.

Nisan 2022
TÜBİTAK Sonuçlarının Açıklanması (Tahmini)

Mayıs - Haziran 2022
Şirket Kurulum (Tahmini)

Haziran 2022
Destek Başlangıç (Tahmini)

27 Eylül 2021 – 29 Ekim 2021
Ön Değerlendirme

15 Kasım 2021 - 16 Kasım 2021 - 17 Kasım 2021
İş Fikri Değerlendirme (Jüri Sunumları)

09 Aralık 2021 - 10 Aralık 2021
İş Planı Değerlendirme (Jüri Sunumları)

Şubat - Mart 2022
TÜBİTAK Hakem Değerlendirme (Tahmini)